Panduan

Laman ini menyediakan panduan-panduan yang penting untuk pengguna.

Pembangunan Laman Web (Website)

Pembangunan web atau juga dikenali dengan nama “web development” ialah proses untuk membangunkan produk yang berasaskan web (web-based). Contohnya seperti sistem komputer berasaskan web dan juga membangunkan laman web untuk dilawat pengguna.

Penghantaran Makanan

Cara daftar akaun Grabfood

KTM Berhad

Panduan pembelian tiket melalui laman web KTMB

Panduan pembelian tiket menggunakan aplikasi MOBTicket

PUSPAKOM

Panduan pemeriksaan kenderaan PUSPAKOM

Touch ‘N Go

Panduan pendaftaran Touch ‘N eWallet

Panduan pendaftaran Touch ‘N Go RFiD